Sprawozdanie z plenarnego zebrania Zarządu Oddziału

We wtorek 5 kwietnia 2022 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce odbyło się plenarne zebranie Zarządu Oddziału. Zorganizowano je w trybie hybrydowym. Fizycznie spotkało się 16 osób, a 3 osoby uczestniczyły zdalnie....

Relacja z seminarium szkoleniowego – marzec 2022

W dniach 18 i 19 marca 2022 r. Koło Rzeczoznawców działające przy ITM zorganizowało wraz z ITM kolejne seminarium szkoleniowe. Tym razem w trybie hybrydowym. Program obejmował dwa tematy: 1. Dochodzenie roszczeń z tytułu...