Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Wałbrzychu

ul. Szmidta 4a
58-300 Wałbrzych

tel./fax +48 74 662 70 77

e-mail: walbrzych@simp.pl