Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Wałbrzychu

al. Wyzwolenia 54/1
58-300 Wałbrzych

tel./fax +48 74 662 70 77

e-mail: walbrzych@simp.pl