Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Wałbrzychu

 

TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

 

ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU

Oddział SIMP w Wałbrzychu powstał w maju 1951 roku. Organizacyjnie składa się z 9 Kół, w których aktywnie działa 245 członków.
Z aktualną strukturą organizacyjną Oddziału można zapoznać się pobierając prezentację w formacie PDF.
Szczegółowe informacje podajemy w zakładce Oddział, dostępnej w menu u góry strony.

 

Ostatnie wiadomości

Artykuł o „Wagonach” Świdnica

W lokalnej gazecie „Moja Świdnica”, z okazji 25 lat Greenbrier w Polsce ukazał się artykuł poświęcony historii i współczesności Fabryki Wagonów...

czytaj dalej