Rzeczoznawstwo

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP

Tradycje rzeczoznawcze w SIMP sięgają 1928r., kiedy po raz pierwszy zostały opracowane opinie materiałów normalizacyjnych dla potrzeb nowo powstałego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Od 1957r., Stowarzyszenie rozpoczęło zorganizowaną działalność rzeczoznawczą, opartą początkowo o sieć grup rzeczoznawców zlokalizowanych przy większych oddziałach wojewódzkich, a od 1974r. prowadzoną przez profesjonalne, specjalnie powołane wielooddziałowe przedsiębiorstwo jakim jest Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego ZORPOT.

Począwszy od 1964r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP, która na podstawie odpowiednich regulaminów nadaje tytuł “rzeczoznawca SIMP” w kilkudziesięciu specjalnościach, praktycznie we wszystkich dziedzinach mechaniki. Na wniosek tej Komisji wybitni specjaliści, legitymujący się bardzo dużym dorobkiem naukowym i zawodowym, otrzymują tytuł “dyplomowany rzeczoznawca SIMP”.

Tryb kwalifikacji i formularze wniosków

Głównymi wymogami formalnymi stawianymi członkom SIMP, aspirującymi do tytułu “rzeczoznawca SIMP” są:

  • minimum 4-letni staż pracy w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera i 7-letni staż pracy w przypadku techników,
  • minimum roczny staż członkowski w SIMP,
  • złożenie stosownego wniosku wraz z dokumentacją potwierdzającą wykształcenie, dorobek zawodowy i naukowy, poświadczoną przez zakład pracy i stosownie do miejsca zamieszkania sekcję naukowo-techniczną i oddział SIMP.

W wyniku pozytywnego przewodu kwalifikacyjnego, obok legitymacji i pieczątek imiennych, rzeczoznawcy SIMP otrzymują terminowe certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe, natomiast dyplomowani rzeczoznawcy SIMP – bezterminowe dyplomy, wg wzorów określonych w regulaminach. Regulaminy określają również tryb i warunki korzystania w praktyce z uzyskanych uprawnień.

Zgodnie z obowiązującymi w SIMP regulaminami, rzeczoznawcy Stowarzyszenia mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach ośrodków rzeczoznawczych lub po podpisaniu umowy franszyzy na świadczenie usług rzeczoznawczych w ramach sieci jednostek, nadzorowanych przez SIMP. Rzeczoznawcy podlegają systematycznemu szkoleniu i okresowej weryfikacji.

Szczegóły dotyczące trybu kwalifikacji i formularze wniosków zawierają “Regulaminy dotyczące rzeczoznawstwa w SIMP”. Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie simp.pl. Informacje dotyczące tego obszaru  działalności SIMP uzyskać można również pod adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
tel. 692-262-309 – przewodniczący Komisji
tel. 603-844-350 – sekretarz Komisji

E-mail: komisjarzeczoznawcow@simp.pl

 

Czynni rzeczoznawcy działający na terenie oddziału Wałbrzych:

Imię i nazwisko Nr specjalności Nazwa specjalności
Andrzej Rojewski 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Andrzej Wójcik 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
712 Pojazdy specjalne
Andrzej Stasiak 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Bartosz Brzóska 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Dariusz Ryl Dyplomowany rzeczoznawca w specjalnościach:
705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
830 Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Dawid Stegnicki 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
504 Silniki spalinowe
Grzegorz Bryksa 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Grzegorz Garbera 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Grzegorz Sawtyruk 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Jacek Graczyk 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Jacek Nowicki 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
504 Silniki spalinowe
Łukasz Płaczek 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Marcin Róg 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Marek Gancarczyk 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Marek Szarpak 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Mariusz Czajkowski 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
830 Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Mateusz Bisewski 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Mateusz Janiak 110 Logistyka przemysłowa
705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
830 Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Michał Burdzy 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Michał Głażewski 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Paweł Karchut 319 Maszyny rolnicze i leśne
705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Paweł Roczek 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Piotr Ziółkowski 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Przemysław Płaziak 701 Lokomotywy elektryczne i spalinowe
705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
318 Maszyny budowlane, do robót ziemnych, drogowych i wodnych
Rafał Górecki 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Robert Wieteska 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Robert Wrona 104 Automatyzacja procesów wytwarzania w przemyśle
501 Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe
503 Systemy i urządzenia ciepłownicze
Roman Szymański 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Tomasz Liman 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
830 Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Tomasz Skowron 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Tomasz Wąsik 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wiesław Pawlak 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
Zbigniew Korluk 101 Projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
316 Maszyny włókiennicze i odzieżowe
830 Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
Zbigniew Król 705 Pojazdy samochodowe i ciągniki
• technika motoryzacyjna
• bezpieczeństwo ruchu drogowego