Wnioski należy drukować na jednej kartce (dwustronnie).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Oddziału, którego nr jest podany we wniosku.

Dokonując opłaty należy w tytule przelewu podać imię, nazwisko, rodzaj stanowiska i grupę, np.:
„Egzamin Kwalifikacyjny, Jan Kowalski, E1, D1”.

Dopuszczamy zapłatę kartą bankową bezpośrednio przed egzaminem. Nie ma natomiast możliwości płatności gotówką.