Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

 

Skład Zarządu
p.o. Prezesa Dariusz RYL dariusz.ryl@biegli.com
Wiceprezes Krzysztof CZAJA krzysztof.czaja@legrand.com.pl
krzysztof.czaja@tlen.pl
Wiceprezes Stanisław GODULA kaziutka@poczta.onet.pl
st.godula@onet.pl
Wiceprezes Henryk ŚWIRYDOWICZ hssm@o2.pl
h.swirydowicz@interia.pl
Sekretarz Jacek FIJAŁKOWSKI Jacek.fijalkowski@legrand.com.pl
jacek@opoczta.pl
Skarbnik Zenon BAJDA zenon.bajda@gmail.com
Członek Zenon DZIĘGIELEWSKI zenondziegielewski@op.pl
Członek Józef KOSTKA jokostka@gmail.com
Członek Anna KOSIBA aks@zeto.swidnica.pl
Członek Katarzyna ANDRUSYSZYN-SOŁTYS katarzyna.andrusyszyn@legrand.com.pl
katarzyna.andrusyszyn@gmail.com
Członek Tomasz WRÓBLEWSKI tomasz.w83@wp.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Ryszard GRZESIK grzesikryszard@gmail.com
Członek Jolanta FRYDRYSZAK jolantafr@onet.pl
Członek Mateusz JANIAK mateusz.janiak@biegli.com
Członek Monika MAZUREK monika.mazurek@legrand.com.pl

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Henryk SKORUPA h-skorupa@o2.pl
Członek Andrzej KOCIUBA
Członek Bogdan KOSTECKI bogdankostecki@wp.pl
Członek Zbigniew SKOWROŃSKI Zbigniew.skowronski@legrand.com.pl

 

SEKRETARIAT
ZARZĄDU ODDZIAŁU SIMP W WAŁBRZYCHU
Starszy specjalista Habrych Halina walbrzych@simp.pl

 

Delegaci na WZD SIMP