Władze Oddziału

Kadencja 2022-2025 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

 

Skład Zarządu
Prezes Dariusz RYL dariusz.ryl@biegli.com
Wiceprezes Krzysztof CZAJA krzysztof.czaja@tlen.pl
Wiceprezes Jacek FIJAŁKOWSKI jacek@opoczta.pl
Wiceprezes Henryk ŚWIRYDOWICZ h.swirydowicz@interia.pl
Sekretarz Mateusz JANIAK mateusz.janiak@biegli.com
Skarbnik Zenon BAJDA zenon.bajda@gmail.com
Członek Andrzej ROJEWSKI andrzej@rojewski.org
Członek Robert WIETESKA robert.wieteska@biegli.com
Członek Leon NIEDŹWIEDZKI leonniedzwiedzki@onet.pl
Członek Stanisław GODULA st.godula@onet.pl
Członek Anna KOSIBA aks@zeto.swidnica.pl
Członek Zbigniew SKOWROŃSKI zbigniew.skowronski@legrand.com.pl
Członek Tomasz WRÓBLEWSKI tomasz.w83@wp.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Monika MAZUREK
Członek Grzegorz GARBERA
Członek Jan KUCHARSKI
Członek Jolanta FRYDRYSZAK

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Henryk SKORUPA
Członek Andrzej KOCIUBA
Członek Bogdan KOSTECKI
Członek Barbara RECZEK

 

SEKRETARIAT
ZARZĄDU ODDZIAŁU SIMP W WAŁBRZYCHU
Kierownik biura Ruta JANIAK walbrzych@simp.pl