W dniu 2 lipca br. w nowej siedzibie Oddziału odbyło się szkolenie przeznaczone dla ekspertów motoryzacyjnych zajmujących się specjalistyczną wyceną pojazdów. Uczestniczyło w nim 10 osób, niebędących członkami SIMP z terenu całego kraju. Mieliśmy więc okazję poznać nowych specjalistów i nawiązać ciekawe kontakty zawodowe.

Temat:
„Zasady wyceny wartości pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi”.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Identyfikacja pojazdów specjalnych, pojazdów z zabudowami specjalistycznymi, ich zabudów i wyposażenia specjalnego.
  • Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi, w tym korekty amortyzacji zabudów i wyposażenia specjalistycznego tego typu pojazdów i ich zastosowania w systemach eksperckich.
  • Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi.
  • Systemy informatyczne wspierające wyceny pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia.
  • Wycena wartości pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi za pomocą metod rynkowych.
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie wycen nietypowych pojazdów, pojazdów specjalnych oraz pojazdów z zabudowami specjalistycznymi, ich zabudów i wyposażenia specjalnego.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz unikalne materiały szkoleniowe.

PS.
Ze względu na warunki lokalowe szkolenia w siedzibie Oddziału ograniczone są liczebnie do 10 osób. Jest to jednocześnie optymalna wielkość grupy w aspekcie edukacyjnym.