W dniu 13.06.2024 r. w hotelu „Chata Karczowiska” w Karczowiskach k. Legnicy, na zaproszenie Prezesa O/SIMP w Legnicy Zbigniewa Metanowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałów Makroregionu Dolnośląskiego. Oddział SIMP Wałbrzych reprezentowany był przez kol. Tomasza Wróblewskiego.

Spośród agendy spotkania na uznanie zasługiwały m.in.:

    • wykład „Sztuczna Inteligencja w mechanice – korzyści i zagrożenia” – mgr inż. Kamila Piecha,
    • omówienie aktualnej sytuacji w oddziałach,
    • omówienie przez kol. Zygmunta Domagały, członka ZG SIMP i Komisji ds. Kształcenia Zawodowego i Branżowych Centrów Umiejętności bieżącej sytuacji w Zarządzie Głównym,
    • wystąpienie kol. Pawła Hofmana – członka ZG SIMP oraz pełnomocnika Prezesa SIMP ds. Transferu Technologii – w zakresie relacji: SIMP a klastry i inkubatory przedsiębiorczości.

Mając na uwadze wagę spotkania, kol. Zbigniew Metanowski zobowiązał się do przygotowania krótkiego opracowania z odbytego spotkania celem przekazania Zarządom zaproszonych oddziałów.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania: