We wtorek 12 września 2023 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Oddziału w naszym nowym lokalu przy Al. Wyzwolenia 54/1 w Wałbrzychu. Było to robocze spotkanie samego zarządu.

Rozpoczęliśmy obiadem w restauracji Pasaż na wałbrzyskim Rynku.

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z aktualnym stanem naszego lokalu, który jest już wyposażony i prawie gotowy, po czym rozpoczęto obrady. Poniżej prezentujemy kluczowe tematy.

 

W sprawie kupna sąsiedniego lokalu zdecydowano odstąpić od tematu, do czasu gdy cena lokalu spadnie do poziomu średnich cen na lokalnym rynku.

Postanowiono zorganizować dzień otwartych drzwi aby zaprezentować nasz nowy lokal wszystkim zainteresowanym członkom oddziału oraz nagłośnić zakres działalności naszej Komisji Kwalifikacyjnej i nowe możliwości szkoleniowe. Termin zostanie ustalony po uzyskaniu urzędowej zmiany przeznaczenia lokalu. Raczej nie będzie to wcześniej niż październik/listopad br.

W związku z tym, że w dniu 29 czerwca 2026 r. przypada rocznica 100-lecia działalności naszego Stowarzyszenia, Zarząd Główny SIMP postanowił powołać Komitet Organizacyjny Jubileuszu 100-lecia działalności SIMP. Zarząd Oddziału postanowił wytypować dwóch kandydatów do Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-lecia działalności SIMP, tj.

1. kol. Leon Niedźwiecki
2. kol. Krzysztof Czaja

 

Podjęto następujące uchwały:

1. W sprawie zatrudnienia pracowników do realizacji zadań wynikających z Umowy o współpracy w sprawie wspólnej realizacji Przedsięwzięcia, pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki”, nr: KPO/22/BCU/W/0034 podpisanej przez wszystkich partnerów dnia 30.08.2023.
Zarząd Oddziału SIMP w Wałbrzychu postanowił zatrudnić dwóch pracowników zgodnie z §7 pkt 1.2 ww. Umowy, tj. na stanowiska:

1) Koordynator branżowy projektu.
Biorąc pod uwagę zakres obowiązków wynikających z umowy postanowiono zatrudnić pełnomocnika Zarządu Głównego w sprawie rzeczonego projektu, w osobie Dariusza Ryla.

2) Specjalista ds. szkoleń, promocji i sprawozdawczości projektu.
Trwa rekrutacja na to stanowisko. Decyzja personalna zostanie podjęta w terminie wynikającym umowy, tj. do 30 września br.

2. W związku z koniecznością dodatkowych rozliczeń wynikających z realizacji ww. Przedsięwzięcia postanowiono dokonać zmiany doczasowej umowy zlecenia zawartej z księgową Barbarą Mofiną na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

 

Poniżej kilka zdjęć lokalu przy Al. Wyzwolenia 54/1 w Wałbrzychu.