W dniu 01.09.2023 r. Koło SIMP przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie zorganizowało spotkanie organizacyjno-integracyjne.

W spotkaniu oprócz członków koła udział wzięli nowi koledzy, którym Przewodniczący koła uroczyście wręczył legitymacje na początku spotkania. Następnie wiceprezes przedstawił kolegom czym obecnie zajmuje się oddział wałbrzyski SIMP. Przedstawił działania związane z najnowszym projektem Branżowego Centrum Umiejętności oraz poinformował o spotkaniu Ministra Wojciecha Murdzka z członkami koła rzeczoznawców zaangażowanych w realizację powyższego przedsięwzięcia, ponadto omówił współpracę oddziału ze szkołami w naszym regionie jak również działalność komisji energetycznej. Następnie kolega Tomasz Wróblewski omówił problemy Technikum Radiotechnicznego w zakresie spawalnictwa. Po omówieniu powyższych tematów przeszliśmy do skonsumowania obiadu. Po posiłku wróciliśmy do omówienia zagadnień związanych z organizacją spotkania Dnia Mechanika.

Przydzielono poszczególnym członkom koła zadania związane z organizacją Dnia Mechanika i ustalono następny termin spotkania dla skonfrontowania przydzielonych zadań.

Po wyczerpaniu przyjętych tematów rozpoczęło się spotkanie integracyjne dla nowo przyjętych kolegów celem zapoznania ich z pozostałymi kolegami i zacieśnienia więzi współpracy.

Dzięki spotkaniu zawiązało się kilka ognisk współpracy pomiędzy poszczególnymi kolegami, co mamy nadzieję przerodzi się w owocną współpracę na rzecz SIMP-u.