W dniu 28 sierpnia 2023 r. w nowej siedzibie naszego Oddziału odbyło się spotkanie ministra Wojciecha Murdzka z członkami Koła Rzeczoznawców merytorycznie zaangażowanymi w realizację projektu Branżowego Centrum Edukacji w dziedzinie mechatroniki, które powstaje w Wałbrzychu. W spotkaniu uczestniczył też zaproszony przez ministra wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Waldemar Brykalski.

Minister Murdzek, będący Pełnomocnikiem Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych chciał osobiście poznać osoby merytorycznie zaangażowane w projekt BCU z ramienia naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu oprócz Prezesa Oddziału Dariusza Ryla, który koordynuje projekt na mocy pełnomocnictwa Zarządu Głównego SIMP i Sekretarza Oddziału Mateusza Janiaka uczestniczyli: kol. Tomasz Liman – odpowiadający za tematykę szkoleń z zakresu mechatroniki praktycznej przemysłowej, kol. Michał Głażewski – odpowiadający za tematykę szkoleń z zakresu pojazdów elektrycznych i kol. Andrzej Stasiak – odpowiadający za tematykę szkoleń z zakresu napędów wodorowych i baterii trakcyjnych.  Mieliśmy możliwość zaprezentować naszą koncepcję tego wyjątkowego projektu szkoleniowego. Minister natomiast przedstawił szerszy kontekst zmian w systemie edukacji wdrażających BCU, podkreślając wagę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce.

Prezes WSSE z kolei zaprezentował możliwości współpracy BCU z takimi potentatami motoryzacyjnymi, działającymi w strefie, jak Mercedes-Benz, Toyota czy Bosch oraz nowoczesnymi centrami szkoleniowymi już funkcjonującymi i mającymi jeszcze powstać w Strefie, w zakresie przemysłu 5.0.

Następnie, w części roboczej, dyskutowaliśmy z Panem Prezesem o różnych formach współpracy Stowarzyszenia z firmami działającymi w Strefie.

Było to bardzo merytoryczne spotkanie. Uzyskane informacje niewątpliwie pomogą nam lepiej wykorzystać potencjał BCU, a osobisty kontakt z Prezesem Strefy zapowiada nowe kierunki współpracy i otwiera nowe możliwości dla członków SIMP.

PS
Częstowaliśmy zacnych gości świetną kawą z naszego nowego ekspresu i polemizowaliśmy kto robi lepszą – my czy pracownicy ministerstwa. Ponoć oni robią lepszą. Może dlatego, że my dopiero zaczynamy korzystać z nowego biura. Osobiście nie uwierzę, dopóki nie spróbuję u nich. Wszystko przed nami…

Opracował: Dariusz Ryl

Poniżej kilka zdjęć z części roboczej spotkania: