W tym roku do grona Szkół współpracujących z naszym Oddziałem dołączył Zespół Szkół Nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu. Począwszy od bieżącego roku absolwenci tej szkoły posiadający najwyższą średnią będą na zakończenie edukacji w szkole średniej nagradzani nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Oddziału SIMP w Wałbrzychu.

W bieżącym roku, nagrodami uhonorowano trójkę uczniów wytypowanych przez Radę Pedagogiczną:

• Patryka Kraweckiego – w zawodzie technik mechatronik,
• Łukasza Marcina Kowalskiego – w zawodzie technik mechatronik,
• Kacpra Łukasza Kisiela – w zawodzie technik mechatronik.

Nagrody wręczył Prezes Oddziału Dariusz Ryl.