W dniach 19 i 20 maja 2023 r. Koło Rzeczoznawców przy ITM w Wałbrzychu zorganizowało ostatnie seminarium szkoleniowe z cyklu szkoleniowego dla członków Oddziału w ramach przygotowania do pracy w charakterze rzeczoznawców i biegłych z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego. Odbyło się ono w trybie hybrydowym.

Omówiono dwa tematy:

„FOTOGRAMETRIA – metody wykorzystywane w rekonstrukcji wypadków drogowych”

oraz

„Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny”.

Dr inż. Wojciech Krugiełka, będący rzeczoznawcą zz. Pojazdów zabytkowych z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawił następujące zagadnienia:

  • Przepisy prawne dotyczące pojazdów zabytkowych, historycznych i unikatowych;
  • Kryteria oceny i kwalifikowania pojazdów jako zabytkowych, historycznych i unikatowych oraz mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
  • Materialne i niematerialne wartości pojazdów zabytkowych;
  • Opinia rzeczoznawcy jako załącznik do wniosku o wpis pojazdu do ewidencji zabytków;
  • Karta ewidencyjna zabytku.

Kol. Dariusz Ryl omówił:

  • Zasady i metody wyceny pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich.

Uczestnicy otrzymali unikalne materiały szkoleniowe, zawierające opis omawianych zagadnień (ISBN 978-83-64230-17-2) oraz dodatkowo materiały po raz pierwszy zaprezentowane na I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NT.: „Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych. Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym – wymogi i ograniczenia.” Organizowało ją państwowe Muzeum w Szreniawie wraz z INSTYTUTEM TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ z Wałbrzycha 16 i 17 maja 2013 roku. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W udostępnionych uczestnikom szkolenia materiałach znalazły się referaty prezentujące muzealne podejście do zagadnienia oraz kwestie ograniczeń przy dopuszczaniu pojazdów zabytkowych do ruchu, które były przedmiotem konferencji. Skróty tych materiałów, publikowane w specjalistycznych czasopismach technicznych były pierwszymi i jak dotąd jedynymi publikacjami na ten temat.

 

Opracował: Dariusz Ryl