W dniu 21.04.2023 r. na zaproszenie kolegi Józefa Kostki – Prezesa Zarządu Świdnickiej Rady FSNT NOT, mieliśmy możliwość wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym świdnickich środowisk kulturalnych oraz technicznych zrzeszonych w stowarzyszeniach naukowo technicznych SIMP, NOT i PZITB.

Spotkanie rozpoczęło się od koncertu muzyki poważnej, zwłaszcza utworów J.S. Bacha w opracowaniu na gitarę. Następną częścią była prezentacja Pań Urszuli Pawłowskiej i Małgorzaty Gryń-Chlebickiej poświęcona historii Świdnicy w ogólności a Rocznikowi Świdnickiemu i Towarzystwu Regionalnemu Ziemi Świdnickiej w szczególności. Najważniejszym punktem prezentacji była najnowsza inicjatywa towarzystwa – budowa pomnika księcia Bolka II Świdnickiego.

Druga część spotkania poświęcona była początkom przemysłu świdnickiego po drugiej wojnie światowej. W kolejnej prezentacji mogliśmy posłuchać o historii Zakładów Wytwórczych Aparatury Pomiarowej, później Mera Pafal, później FAP Grupa Apator. Wygłosił ją były dyrektor techniczny firmy inż. Tadeusz Szmidt.

Następna prelekcja, przygotowana przez byłego rzecznika patentowego inż. Wiesława Raszkiewicza dotyczyła Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych – producenta pomp i armatury chemicznej zwłaszcza w zakresie cukrownictwa.

Dla nas najciekawsza była ostatnia prezentacja. Przygotował ją były dyrektor naczelny Fabryki Wagonów Świdnica Kazimierz Chmielewski. Traktowała ona o roli dużych zakładów przemysłowych w powojennym życiu miasta Świdnicy, przedsięwzięciach Rady Dyrektorów, budowie szpitala Latawiec i hali sztucznego lodowiska. Wiele ciekawego mogliśmy się też dowiedzieć o początkach i historii Fabryki Wagonów Świdnica – dziś Wagony Świdnica Greenbrier Europe, a także działalności różnych organizacji społecznych działających w fabryce, w tym SIMP-u.

Spotkanie zakończyła druga część koncertu muzycznego, tym razem w opracowaniu na akordeon.

W załączeniu kilka sympatycznych fotografii simpowskich wydawnictw w Fabryce Wagonów sprzed wielu lat.

 

Opracował: Marek Oleksiewicz