22.04.2023 r. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu odbyła się Uroczysta Sesja w związku z obchodami 50-lecia działalności Sekcji Poligrafów SIMP Oddział w Kaliszu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Koła SIMP w Nowej Rudzie – przewodniczący koła inż. Adam Ciechanowicz oraz członek Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów mgr inż. Bogdan Kostecki. Delegacja, w imieniu Koła w Nowej Rudzie, przekazała na ręce Pani Prezes Kaliskiej Sekcji Poligrafów Ireny Czech list gratulacyjny oraz pamiątkowy album.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z historią i działalnością tamtejszego oddziału, wysłuchać okolicznościowego wykładu z okazji 400-lecia drukarstwa w Kaliszu, zwiedzić liczącą ponad 200 tys. woluminów Książnicę Pedagogiczną, w której oprócz bieżącej działalności bibliotecznej przechowuje się i poddaje konserwacji starodruki z XVII i XVIII w. Sesję zakończył uroczysty obiad.