W dniach 9 i 10 września 2022 r. Koło Rzeczoznawców przy ITM w Wałbrzychu zorganizowało seminarium szkoleniowe dla członków Oddziału przygotowujących się do pracy w charakterze rzeczoznawców i biegłych z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.

Obejmowało ono dwa tematy:

 „Specyfika wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych”

„Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów”

Omówiono następujące zagadnienia:

1. Zasady opiniowania takich wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych,
2. Przykłady opinii,
3. Wykorzystanie programów komputerowych Slibar i V-SIM,
4. Mechanika – wiadomości podstawowe,
5. Podstawy klasycznej teorii zderzeń ciał materialnych,
6. Obliczanie parametrów ruchu płaskiego.

Uczestnicy otrzymali specjalistyczne materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.

W wideokonferencji uczestniczyło 14 osób z terenu całej Polski.

 

 

Opracował: Dariusz Ryl