25 i 26 listopada 2022 r. Koło Rzeczoznawców przy ITM w Wałbrzychu zorganizowało seminarium szkoleniowe dla członków Oddziału w ramach przygotowania do pracy w charakterze rzeczoznawców i biegłych z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego.

Tematyka była następująca:

„Specyfika wypadków z udziałem pojazdów jednośladowych”

1. Zasady opiniowania takich wypadków;
2. Przykłady opinii;
3. Wykorzystanie programu Slibar.

„Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów”

1. Przepisy prawne dotyczące znakowania pojazdów;
2. Systemy znakowania pojazdów;
3. Fabryczne sposoby nanoszenia oznakowań identyfikacyjnych VIN;
4. Odstępstwa od norm fabrycznych, oznakowania dodatkowe;
5. Metody przerabiania numerów identyfikacyjnych, metody badań;
6. Przykłady opinii.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób z terenu całej Polski.

Sesja sobotnia odbyła się w trybie hybrydowym.

 

 

Opracował: Dariusz Ryl