W dniach 24-25 października 2022 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbywało się 3. Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne CETEF’22, platformie wymiany doświadczeń, dyskusji o cyfrowej transformacji gospodarki europejskiej w kontekście badań naukowych i rozwoju przemysłu w obszarach: robotyzacja, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie biomedyczne, czy metalurgia metali nieżelaznych. Współpraca krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest kluczowa dla sukcesu innowacji i digitalizmu w regionie, ale też budowanie konkurencyjnej pozycji Europy w świecie.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 gości z Polski i zagranicy oraz studenci.

Dzień 1. SESJA PLENARNA

W Sesji glos zabrali między innymi:

– prof. Jerzy Buzek – Premier RP 1997-2001, Poseł do Parlamentu Europejskiego
– Mariya Gabriel – Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji
– Cristian-Silviu Bușoi – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE
– Peter Droell – Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
– prof. Andrzej Jajszczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
– dr Paweł Kuch – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– prof. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
– Pekka Koponen – Dyrektor – Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Dzień Młodego Naukowca

Panel I – Profil naukowca przyszłości

Panel II – Rola młodych naukowców w rozwoju współpracy międzynarodowej

Dzień 2. KONFERENCJE TEMATYCZNE

– Trendy Rozwoju, Szanse i Bariery Robotyzacji Europejskiego Przemysłu – Przewodniczący dr Piotr Szynkarczyk
– Przełom w MEDTECH: Jak Cyfryzacja i Innowacyjna Technika Medyczna Zmieniają Pogląd Na Przyszłość Opieki Zdrowotnej – Przewodnicząca prof. Lucyna Woźniak
– Nowe Technologie Biomedyczne w Diagnostyce i Terapii – Przewodnicząca prof. Lucyna Woźniak
– Cyberbezpieczeństwo: Kluczowy Warunek Sukcesu Transformacji Cyfrowej – Przewodniczący prof. Mirosław Kutyłowski
– Innowacyjne Technologie w Metalurgii Metali Nieżelaznych – Przewodnicząca Dyrektor Barbara Juszczyk

Opracował: Zenon Bajda