Koledzy Dariusz Ryl i Mateusz Janiak reprezentowali nasz Oddział na pierwszej ogólnopolskiej Konferencji poświęconej wypadkom z udziałem pieszych pt. “PIESZY – badania, dokumentacja, symulacje, bezpieczeństwo”. Zorganizowała ją krakowska firma CYBID. Konferencja odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Krakowie, w hotelu SWING. Współorganizatorami byli: Politechnika Krakowska oraz Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Ze strony Policji udział wzięli przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, m.in. Pani Komendant CSP oraz przedstawiciele Zakładu Szkoleń Specjalnych wraz z Funkcjonariuszami KMP Nowy Sącz, KMP Bydgoszcz i KPP Lipno, z małopolskiej Policji. Udział w Konferencji wzięli również przedstawiciele Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie oraz profesorowie Politechnik: Warszawskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Bydgoskiej, Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Medycyny Sądowej CM, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć w obszarze zagadnień wypadków z udziałem pieszych – ich analiz, rekonstrukcji, dokumentacji powypadkowej oraz działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa pieszych.

W ramach Konferencji przedstawiono także wyniki badań wykonanych w ramach wartego 4 mln zł projektu POIR.01.01.01-00-0758/16 Wielobryłowy model ciała człowieka do analizy wypadków drogowych.

W drugim dniu konferencji zorganizowano eksperyment badawczy – próbę potrącenia pieszego, w której po raz pierwszy w Polsce wykorzystano nowoczesny manekin PRIMUS.

Próba została w pełni opomiarowana i powiązana z oględzinami i sporządzeniem dokumentacji zdarzenia przez Policję.

Zaprezentowano również najnowocześniejsze systemy pomiarowe: skaner Leica RTC360, laserowy skaner ręczny BLK2GO, ręczny skaner światła strukturalnego DPI-8S SR oraz najnowszy moduł automatyzacji programu PHOTORECT.

Poniżej prezentujemy film z eksperymentu pokazujący moment potrącenia manekina przez hamowany samochód przy prędkości ok. 50 km/h.