Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorami jej byli: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Badań Materiałowych i Fraunhofer-Institut fur Angewandte Polymerforschung IAP / Forschungsbereich Polymermaterialien und CompositePYCO.

Wydarzenie to odbyło się w dniach 9 – 11 czerwca 2022 r. w Hotelu Woiński w Lubniewicach nad Jeziorem Lubiąż i Wildau koło Berlina. Wzięło w niej udział ok. 100 osób z Polski, Niemiec i Czech.

Uczestnikami byli zarówno pracownicy jednostek badawczych jak i przedstawiciele laboratoriów przemysłowych, reprezentujący szeroki wachlarz branż od przemysłu, poprzez motoryzację aż po technologie związane z wytwarzaniem materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych. W konferencji udział wzięli także pracownicy towarzystw klasyfikacyjnych i jednostek akredytowanych jak: Urząd Dozoru Technicznego, TUV i Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W programie Konferencji przewidziano obszerny zakres tematów związanych z aktualną realizacją projektów badawczych laboratoriów. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów w auli Technische Hochschule w Wildau i zwiedzania nowoczesnego laboratorium w Instytucie Badań Stosowanych Polimerów Fraunhofer.

Oddział SIMP w Wałbrzychu reprezentował kolega Zenon Bajda.