W dniach 18 i 19 marca 2022 r. Koło Rzeczoznawców działające przy ITM zorganizowało wraz z ITM kolejne seminarium szkoleniowe. Tym razem w trybie hybrydowym.

Program obejmował dwa tematy:

1. Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń i szacowanie wartości szkód komunikacyjnych.
2. Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych.

Miejscem był Gościniec Korona w Rzeczce. Dwie osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogły uczestniczyć fizycznie korzystały z wideokonferencji.

Seminarium trwało dwa dni. Skorzystało z niego 16 członków Oddziału.

W piątek omówiono następujące zagadnienia:

  • Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych; podstawy prawne dochodzenia roszczeń
  • Różnice w sposobach ustalania wartości szkód z ubezpieczeń AC
  • Zasady ustalania wartości szkody
  • Wycena wartości pojazdów uszkodzonych (pozostałości) i wartości szkody całkowitej w programie INFO-PLUS firmy INFO-EKSPERT
  • Ustalanie wzrostu wartości pojazdów po naprawie za pomocą programu INFO-PLUS
  • Ustalanie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą programu INFO-PLUS
  • Ustalenie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą metody ITM.

Natomiast w sobotę:

  • Rodzaje pojazdów użytkowych. Podwozia i nadwozia pojazdów użytkowych
  • Wycena kosztów naprawy zabudów pojazdów użytkowych
  • Zasady i metody wyceny wartości pojazdów nietypowych, których brak w specjalistycznych programach do wyceny
  • Praktyczna wycena wartości pojazdów nietypowych

Szkolenie miało formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi.

Przed rozpoczęciem szkolenia Kol. Ryl oficjalnie przyjął kolejnego nowego członka Koła Rzeczoznawców.

Opracował: Dariusz Ryl