UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE VIII EDYCJI
cyklu szkoleniowego przygotowującego członków SIMP do pełnienia funkcji rzeczoznawcy i biegłego sądowego

 

W dniu 9 października 2021 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce k/Walimia odbyła się uroczystość rozpoczęcia kolejnej edycji cyklu szkoleniowego przygotowującego członków SIMP do pełnienia funkcji rzeczoznawcy i biegłego sądowego.

W uroczystości uczestniczyło 11 z 12 nowych członków Koła Rzeczoznawców przy ITM, rozpoczynających szkolenie, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału w komplecie, tj. prezes, vice prezesi, sekretarz i skarbnik, członkowie zarządu Oddziału, w tym Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, wykładowca oraz zaproszeni goście: Prezes Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT i absolwenci naszych wcześniejszych kursów, pracujący w charakterze rzeczoznawców i biegłych sądowych z różnym stażem.

Program rozpoczął kol. Dariusz Ryl p.o. prezesa Oddziału, który krótko scharakteryzował specyfikę szkolenia.

Następnie Vice prezesi Zarządu oddziału, kol. Krzysztof Czaja i Henryk Świrydowicz oficjalnie przyjęli nowych członków Stowarzyszenia, tj. 12 członków Koła Rzeczoznawców przy ITM i 3 członków Koła przy SM Bielawa.

Tym samym nasz Oddział powiększył się o 15 nowych członków, z których 90% jest poniżej 40 roku życia. Widać, że nasze działania mające na celu „odmładzanie” Stowarzyszenia są skuteczne.

Już „tradycyjnie” każdy z nowo przyjętych został przez kolegów zobowiązany do krótkiego przedstawienia się, dzięki temu nie mamy wątpliwości, że nasze grono powiększyło się o kolejnych wartościowych ludzi techniki.

Po wręczeniu legitymacji kol. Leon Niedźwiecki, Prezes WRFSNT NOT, będący członkiem naszego Oddziału od 1968 r. przywitał nowych kolegów i nie krył zadowolenia, że młodzi inżynierowie są gotowi pracować w Stowarzyszeniu.

Po części oficjalnej uczestnicy mogli skorzystać z seminarium, składającym się z dwóch paneli: szkoleniowego nt. pojazdów elektrycznych i informacyjnego nt. realiów pracy w charakterze rzeczoznawcy i biegłego sądowego.

Kol. Michał Głażewski przedstawił ciekawą prezentację nt. „Rozwój pojazdów elektrycznych (osobowych i ciężarowych). Specyfika konstrukcji.” Zwrócił w niej uwagę na kierunki rozwoju, specyfikę konstrukcji podzespołów pojazdów elektrycznych oraz wyzwania i kwestie bezpieczeństwa obsługi.

W drugiej części kol. Jacek Świadek i Michał Burdzy opowiadali o realiach pracy rzeczoznawcy i biegłego sądowego z dziedziny motoryzacji.

Inni biegli, Kol. Robert Wieteska, Jacek Graczyk, Łukasz Płaczek i Andrzej Rojewski, niestety nie zdążyli zabrać głosu w części oficjalnej. Za to chętnie dzielili się doświadczeniami podczas kolacji, która w swobodnej, koleżeńskiej atmosferze trwała prawie do północy.

Nie sposób nie wspomnieć o zasadzie, która staje się nową „regułą” w naszym gronie: chodzi o udział najmłodszych.Tym razem był to roczny synek Kol. Ani i Michała Głażewskich, który jak widać już poważnie interesuje się motoryzacją i rekordzistka Maja, 3 miesięczna córeczka kol. Basi i Jacka Fijałkowskiego.

Opracował: Dariusz Ryl