Data: 9 października 2021 r.

Forma: hybrydowa

W zebraniu uczestniczyło 15 osób, w tym wszyscy członkowie Prezydium Zarządu. Większość spotkała się fizycznie w Gościńcu „Korona” w Rzeczce, a jedna z koleżanek uczestniczyła w zebraniu za pomocą wideokonferencji.

Po raz pierwszy skorzystaliśmy z tzw. trybu hybrydowego, łączącego stacjonarne spotkanie fizyczne z dwustronnym przekazem online. Taka forma stwarza możliwość uczestniczenia w zebraniu osobom, które z przyczyn zdrowotnych lub innych nie mogą przyjechać i osobiście spotkać się fizycznie z innymi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi, w których nasz oddział przoduje, wszyscy uczestnicy mogą się widzieć i słyszeć, a sygnał internetowy jest wystarczającej jakości, nawet w położonej między górami Rzeczce. Mamy nadzieje, że ta forma będzie standardem w naszych zebraniach (przynajmniej, dopóki nie opadnie kurz pandemii).

Wcześniej skorzystaliśmy z obiadu i uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia kolejnej tury kształcenia przyszłych rzeczoznawców. Relacja z tej uroczystości jest publikowana odrębnie. Jak widać na zdjęciu zebranie odbyło się w przyjacielskiej atmosferze i wszystkim dopisywał humor.

Pozostałe punkty programu przebiegały zgodnie z agendą:

1. Omówienie aktualnej sytuacji w Kołach.
2. Wybór delegatów do Wałbrzyskiej Rady FSNT NOT.
3. Omówienie stanu przygotowań do uroczystości 70-lecia Oddziału, która odbędzie się w dniu 6 listopada, w Zamku Książ.
4. Rozpatrzenie wniosków o nagrody.
5. Sprawy bieżące i różne.

 

Zarząd Oddziału delegował na członków WAŁBRZYSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT następujące osoby:

1. Henryk Świrydowicz
2. Henryk Skorupa
3.
Zenon Bajda
4. Jacek Fijałkowski
5. Mateusz Janiak

Kolega Henryk Świrydowicz został zarekomendowany na prezesa Rady.

 

Dopracowaliśmy szczegóły organizacyjne uroczystości 70-lecia Oddziału.
Odbędzie się ona w dniu 6 listopada 2021 r. w Zamku KSIĄŻ w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1.

Będą w niej uczestniczyć członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, członkowie Kół wg klucza 1/10 (1 osoba na 10 członków) oraz zaproszeni goście, w tym: Prezydent Wałbrzycha, Prezes ZG SIMP, przedstawiciele Oddziałów z Makroregionu dolnośląskiego.

Szczegółowy program uroczystości:

12:30 – przyjazd i obiad w restauracji Książęcej. Z Sali restauracyjnej przewodnik zabiera grupy na zwiedzanie zamku.
13:45 – zwiedzanie zamku.
15:00 – koniec zwiedzania zamku, powrót do hotelu i zakwaterowanie.
(godzina przerwy na toaletę i meldunek hotelowy)
16:00 – 18.45 – część oficjalna na Sali Krzywej.
Program szczegółowy (przewodniczący vice prezes oddziału Krzysztof Czaja):

1. Rys historyczny i obecna dzielność Oddziału SIMP w Wałbrzychu – p.o. prezesa Oddziału Dariusz Ryl
2. Przemówienie okolicznościowe Prezydenta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja
3. Wręczenie wyróżnień przez Prezydenta Wałbrzycha
4. Wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych – sekretarz Oddziału Jacek Fijałkowski
5. Przerwa kawowa
6. Przemówienie prezesa Zarządu Głównego SIMP Piotra Janickiego
7. Prezentacja Oddziałów SIMP Makroregionu dolnośląskiego – Prezesi Oddziałów

19:00 – kolacja na Sali Balowej.
(po godzinie kolacji) Nocne Zwiedzanie zamku.
21:30 – Powrót na salę Balową i kontynuacja kolacji.
23:30 – Zakończenie spotkania.

Nocleg w Zamku i wyjazd po śniadaniu w niedzielę.

Wszystkie koszty, za wyjątkiem kosztów dojazdu, pokrywa nasz Oddział.

 

Nowym punktem porządku obrad było wytypowanie spośród naszych członków grona osób, które wyróżniły się w działalności statutowej Stowarzyszenia w minionych dziesięcioleciach i w ocenie Zarządu zasługują na wyróżnienie. Pan Prezydent Wałbrzycha zadeklarował chęć osobistego wyróżnienia tych osób.

Część uczestników zebrania skorzystała z kolacji, a niektórzy zostali do niedzieli i rozjechali się po śniadaniu.

Opracował: Dariusz Ryl