Prezydium Zarządu Oddziału, w oparciu o wnioski złożone przez Dyrektorów współpracujących z naszym oddziałem Szkół technicznych nagrodziło w tym roku następujących absolwentów:

 

Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy:

zawód technik mechanik CNC

1. Krzysztof Kania – średnia ocen za cały okres edukacji 4,90 – nagroda w kwocie 1 000,00 zł

zawód technik mechatronik

2. Marcin Markowski – średnia ocen za cały okres edukacji 5,20 – nagroda w kwocie 1 000,00 zł

Dyplomy wręczył Kolega Stanisław Godula.

 

Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie:

zawód technik informatyk

1. Tomasz Kocher – średnia ocen 5,41 – nagroda w kwocie 1 500,00 zł

Dyplom wręczyła Pani Dyrektor.

 

Dyplomy zostały wręczone na uroczystościach zakończenia nauki, a nagrody pieniężne przelano bezpośrednio na konta bankowe uczniów.

Poniżej relacja zdjęciowa z Nowej Rudy

Opracował: Dariusz Ryl