26 czerwca 2021 r.  w Gościńcu Korona w Rzeczce odbyło się pierwsze w tym roku, stacjonarne zebranie Prezydium Zarządu Oddziału, zorganizowane po przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi.

Uczestniczyli w nim p.o. prezesa, vice prezesi Krzysztof Czaja i Henryk Świrydowicz, skarbnik Zenon Bajda, członek zarządu Tomasz Wróblewski i członek komisji rewizyjnej Mateusz Janiak.

Omówiono stan przygotowań do uroczystości 70-lecia Oddziału.

Kol. H. Świrydowicz i T. Wróblewski zdali relację z zebrania Makroregionu, na którym nas reprezentowali.

Postanowiono wdrożyć już formalne działania, aby uroczystość 70-cio lecia odbyła się na przełomie września i października w Zamku Książ z udziałem prezydenta Wałbrzycha. O postępie przygotowań będziemy informować w aktualnościach.

p.o prezesa Oddziału
Dariusz Ryl