26 kwietnia 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Oddziału. Tak jak poprzednie spotkania, również to odbyło się w formie wideokonferencji.

W zebraniu uczestniczyło 12 osób, w tym wszyscy członkowie Prezydium Zarządu.

Na wstępnie kol. Józef Kostka przedstawił wspomnienie o kol. Wiesławie Szumskim, który zmarł w wieku 75 lat.

Kol. Krzysztof Ankiewicz i Bogdan Kostecki opowiedzieli, jak wygląda aktualna sytuacja w szkołach technicznych i jakie są szanse na to, że możliwe będzie spotkanie z absolwentami w celu wręczenia nagród.

 

Pozostałe punkty programu przebiegały zgodnie z agendą.

 

1. Kol. Dariusz Ryl przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2020 roku.

Prezentacja aktualnej struktury Oddziału dostępna jest tutaj (PDF).

Sprawozdanie z najciekawszych zadań zrealizowanych przez Zarząd Oddziału SIMP w Wałbrzychu i jego jednostki organizacyjne w 2020 można pobrać tutaj (PDF).

 

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Mateusz Janiak.

 

3. Omówiono i zatwierdzono Plan pracy Oddziału 2021 r.

Uwzględnia on aktualne ograniczenia epidemiczne oraz optymistyczny wariant zakładający, że zostaną one zniesione jesienią br.

Wersję PDF można pobrać klikając tutaj.

 

4. Kol. Krzysztof Czaja przedstawił wstępne założenia projektu organizacji uroczystości 70-lecia Oddziału.

Zdecydowano, że uroczystość odbędzie się w październiku br. i zostanie zorganizowana w Zamku Książ.
Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele Zarządu Głównego SIMP, dyrektorzy współpracujących szkół, ale też władze Wałbrzycha. Mamy nadzieję, że swoja obecnością zaszczyci nas Pan Prezydent Miasta.
Warunkiem realizacji planów jest zniesienie ograniczeń epidemicznych.

Wszystkie koleżanki i kolegów prosimy o przesyłanie pomysłów bezpośrednio na adres e-mail kol. Krzysztofa.

 

5. Sprawy bieżące i różne.

W tym punkcie omówiono bieżącą współpracę z Fundacją Otwartego Muzeum Techniki i podjęto uchwałę o dofinansowaniu fundacji kwotą 4 tys. zł.

Opracował: Dariusz Ryl