13 lutego 2021 r. Koło Rzeczoznawców przy INSTYTUCIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu przeprowadziło seminarium dla rzeczoznawców i biegłych z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego oraz dla osób, które przygotowują się do pracy w takim charakterze.

Tematem było „Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów”.

Omówiono następujące zagadnienia:

1. Przepisy prawne dotyczące znakowania pojazdów
2. Systemy znakowania pojazdów
3. Fabryczne sposoby nanoszenia oznakowań identyfikacyjnych VIN
4. Odstępstwa od norm fabrycznych
5. Oznakowania dodatkowe
6. Identyfikacja samochodów amerykańskich
7. Metody przerabiania numerów identyfikacyjnych
8. Metody badań oznakowań identyfikacyjnych

Uczestnicy otrzymali specjalistyczne materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej. 

W wideokonferencji uczestniczyło 16 osób z terenu całej Polski.

Opracował: Dariusz Ryl