23 stycznia 2021 r. Koło Rzeczoznawców przy INSTYTUCIE TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o. w Wałbrzychu przeprowadziło kolejne specjalistyczne szkolenie dla rzeczoznawców i biegłych z zakresu techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego oraz dla osób, które przygotowują się do pracy w takim charakterze.

Tematem szkolenia była „Specyfika wypadków z udziałem pieszego”.

Omówiono następujące zagadnienia:

1. Zasady opiniowania takich wypadków.
2. Przykłady opinii.
3. Wykorzystanie programów komputerowych Slibar, Titan i RWD-potrącenie pieszego.

Uczestnicy otrzymali specjalistyczne materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.

Ze względu na pandemię szkolenie odbyło się w formie wideokonferencji. Uczestniczyło w nim 15 osób z terenu całej Polski.

Opracował: Dariusz Ryl