W dniu 20 czerwca r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce k/Walimia odbyła się uroczystość wręczenia tytułów „Rzeczoznawca SIMP” przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców Stowarzyszenia 9-ciu członkom naszego Oddziału.

Ze względu na stan epidemii uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, dlatego nie było możliwości zaproszenia wielu gości i rozbudowania programu o część artystyczną i wycieczkę, jak to pierwotnie planowano (uroczystość miała się odbyć w marcu, ale ze względu na wybuch pandemii została przełożona)

Z ramienia Oddziału uczestniczyli w niej vice prezesi, skarbnik, sekretarz i członek Komisji rewizyjnej. Zaproszono także dwóch absolwentów wcześniejszych edycji kursu, którzy z powodzeniem pełnią funkcje stałych biegłych sądowych przy różnych sądach. Obecni też byli wszyscy uczestnicy aktualnej edycji kursu rzeczoznawczego.

Część oficjalną rozpoczął kolega Dariusz Ryl, w towarzystwie dwóch Vice prezesów Oddziału.

Jak przystało na koleżeńską atmosferę w kameralnym gronie wszystkim dopisywał dobry humor.

Pierwszym punktem było wręczenie legitymacji trzem nowym członkom SIMP z Koła Rzeczoznawców przy ITM. Legitymacje wręczył im kolega Henryk Świrydowicz.

Następnie kolega Krzysztof Czaja wręczył certyfikaty poświadczające przyznanie tytułu Rzeczoznawcy SIMP, podpisane przez Prezesa SIMP i przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej. Przed otrzymaniem certyfikatu każdy z nowo utytułowanych kolegów musiał krótko opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawodowym.

9 kolegów otrzymało tytuł rzeczoznawcy w specjalności 705 – Pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Trzech z nich dodatkowo jeszcze w innych specjalnościach:

Mateusz Janiak dodatkowo w specjalnościach 110 – Logistyka przemysłowa i 830 – Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów,

Paweł Karchut w specjalności 319 – Maszyny rolnicze i leśne,

Dawid Stegnicki w specjalności 504 – Silniki spalinowe.

Na zakończenie tej części programu kolega Dariusz Ryl przypomniał kluczowe punkty Kodeksu Etyki członka SIMP i Kodeksu Etyki Rzeczoznawcy.

Kolejnym punktem programu było seminarium szkoleniowe nt. realiów pracy w charakterze biegłego sądowego. Referaty przedstawili koledzy Robert Wieteska i Michał Burdzy z Koła Rzeczoznawców przy ITM. Przedstawione zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie, bo dyskusja na ich temat trwała aż do kolacji i dalej do północy…

Rozjechaliśmy się w niedzielę po śniadaniu.

Dariusz Ryl
V-ce Prezes Oddziału SIMP w Wałbrzychu