20 czerwca 2020r. w Gościńcu Korona w Rzeczce odbyło się pierwsze po przewie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi zebranie Prezydium Zarządu Oddziału.

Omówiono Sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2019 oraz aktualną sytuację, w czasie pandemii.

Podjęto decyzję o zawieszeniu wszystkich zaplanowanych na ten rok dużych imprez, w tym Dnia Mechanika. Każde z Kół podejmie indywidualną decyzję o organizacji własnych spotkań i imprez z uwzględnieniem warunków reżimu sanitarnego. Jednocześnie prezydium rekomenduje zawieszenie spotkań, w których miałyby uczestniczyć osoby z grupy wysokiego ryzyka (m.in. seniorzy).

Jeżeli warunki na to pozwolą planujemy zorganizować walne zebranie całego Zarządu pod koniec września. Jeśli wtedy osobiste spotkanie nie będzie możliwe lub bezpieczne, zebranie zostanie zorganizowane w formie wideokonferencji. Zakładamy też taki scenariusz, że młodsi członkowie zarządu spotkają się bezpośrednio, a seniorzy będą uczestniczyć poprzez wideokonferencję.

Dariusz Ryl
V-ce Prezes Oddziału SIMP w Wałbrzychu