W dniu 18 marca 2023 r. w Rzeczce odbyło się specjalne zebranie Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Zarządu i dwoje członków Komisji.

Na wstępie zebrania wręczono srebrną honorową odznakę SIMP koleżance Jolancie Frydryszak.

Jednogłośnie podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie kupna lokalu, przeznaczonego na nową siedzibę Oddziału.
2. Uchwała w sprawie zatrudnienia dodatkowego pracownika biurowego.

Zatwierdzono też nagrody dla najlepszych absolwentów średnich szkół technicznych. Tym razem współpracę nawiązały z nami wszystkie szkoły działające na terenie naszego Oddziału.

Wykaz 13 nagrodzonych uczniów dostępny jest tutaj.

 

Prezes Oddziału Dariusz Ryl