W dniu 23.07.2022 r. w zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie okolicznościowe w sprawie wspomnień kolegi Aleksandra Kopcia oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego działalność w rozwój naszej organizacji SIMP. W spotkaniu uczestniczyli: żona z rodziną, Zarząd Główny SIMP oraz delegacje kolegów z oddziałów Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław. Na początku spotkania Prezes przywitał wszystkich zebranych i przedstawił tych, którzy najbardziej zaangażowali się w przygotowanie pamiątkowej tablicy. Następnie głos zabierali ci, którzy wspominali kolegę Aleksandra Kopcia. Najpierw głos zabrał kol. Łasiewicki, który dość szczegółowo omówił życie i działalność naszego kolegi, następnie głos zabierali inni koledzy omawiając wspólne przeżycia z kol. Aleksandrem. Po zakończeniu wystąpień Prezes poprosił wszystkich o przejście do tablicy pamiątkowej gdzie żona Aleksandra Kopcia ją odsłoniła. Na tym spotkanie zostało zakończone.

Opracował: Henryk Świrydowicz