W dniu 6 maja 2022 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Wałbrzychu, na którym podsumowaliśmy działalność Oddziału w minionej kadencji 2018-2022 oraz wybraliśmy nowy skład zarządu na kolejną kadencję.

Nasze spotkanie rozpoczęło się od obiadu, podczas którego mogliśmy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z członkami innych Kół w Oddziale.

Po obiedzie przeszliśmy do Sali konferencyjnej, w której odbywała się główna część Zgromadzenia.

Obrady otworzył pełniący funkcję Prezesa Oddziału w mijającej kadencji kol. Dariusz Ryl. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia był kol. Jacek Fijałkowski.

Po otwarciu obrad przystąpiliśmy do wyborów Komisji na Walnym Zgromadzeniu oraz zatwierdzenia regulaminu i porządku obrad.

Następnie kol. Dariusz Ryl przedstawił w formie atrakcyjnej prezentacji sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres 2018-2021. Mogliśmy zobaczyć m.in. jak zmieniała się struktura osobowa oraz finansowa naszego Oddziału na przestrzeni ostatnich lat. Powspominaliśmy również uroczystości, które się odbyły w czasie minionej kadencji, np. 70-lecie działalności Oddziału.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił kol. Ryszard Grzesik. Następnie na wniosek Komisji udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Główną częścią Zgromadzenia były wybory do nowego Zarządu Oddziału na następną kadencję. Poniżej znajduje się lista wybranych osób:

 

Zarząd Oddziału
Dariusz Ryl Prezes
Henryk Świrydowicz Wiceprezes
Krzysztof Czaja Wiceprezes
Jacek Fijałkowski Wiceprezes
Mateusz Janiak Sekretarz
Zenon Bajda Skarbnik
Andrzej Rojewski Członek
Anna Kosiba Członek
Leon Niedźwiedzki Członek
Robert Wieteska Członek
Stanisław Godula Członek
Tomasz Wróblewski Członek
Zbigniew Skowroński Członek

 

Komisja Rewizyjna
Monika Mazurek Przewodnicząca
Grzegorz Garbera Członek
Jan Kucharski Członek
Jolanta Frydryszak Członek

 

Sąd Koleżeński
Henryk Skorupa Przewodniczący
Andrzej Kociuba Członek
Barbara Reczek Członek
Bogdan Kostecki Członek

 

Wybrano również delegatów na Walny Zjazd Delegatów SIMP w Zamku w Rydzynie:

    • Krzysztof Czaja
    • Jacek Fijałkowski
    • Tomasz Wróblewski

Walne zgromadzenie przyjęło następujące uchwały i wnioski do realizacji w najbliższej kadencji:

1. Rozwój i zwiększenie liczby członków w szczególności młodych.
2. Wykorzystanie nowych technologii w działalności stowarzyszeniowej oraz jak najwyższe jej uatrakcyjnienie.
3. Podjęcie działań w celu nadania tytułów Członków Honorowych kolegom z naszego Oddziału.
4. Realizacja uchwał Walnego Zjazdu Delegatów SIMP i Zarządu Głównego w trakcie trwania kadencji.

Walne Zgromadzenie zakończył Prezes wybrany na kadencję 2022-2025, kol. Dariusz Ryl.

Po obradach udaliśmy się na kolację, gdzie mogliśmy kontynuować rozmowy i wymianę doświadczeń. Dla każdego uczestnika zapewniony był nocleg, tak aby rano w pełni sił po śniadaniu mógł bezpiecznie wrócić do domu.

Krótką relację z tego wydarzenia w formie wideo można obejrzeć poniżej:

Opracował: Natan Ryl