We wtorek 5 kwietnia 2022 r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce odbyło się plenarne zebranie Zarządu Oddziału.

Zorganizowano je w trybie hybrydowym. Fizycznie spotkało się 16 osób, a 3 osoby uczestniczyły zdalnie.

Po kuluarowych rozmowach jak zwykle zjedliśmy smaczny obiad. I to stanowi przewagę osobistej obecności na zebraniu, w trybie online jest to niemożliwe.

Zebranie przebiegało zgodnie z agendą, choć po przywitaniu wprowadziliśmy do niej jeden punkt. Oficjalnie przyjęliśmy nowego członka Koła Wagony Świdnica. To Kol. Marek Oleksiewicz, główny technolog w firmie Greenbrier Wagony Świdnica. Legitymację wręczył mu wiceprezes Stanisław Godula.

Dalej obradowaliśmy zgodnie z agendą.

Kol. Ryl przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w minionym roku.

Zatwierdzono Plany pracy Kół oraz Plan pracy Oddziału na 2022 r. Ten ostatni można pobrać tutaj (PDF).

Głównym punktem programu były ustalenia dotyczące organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału oraz ustalenie zasad wyborczych.

Podjęto następujące decyzje:

    • WZD Oddziału odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. (piątek) o godz. 17.00 (w razie braku kworum drugi termin planuje się na godz. 17.30). Zgromadzenie odbędzie się w Gościńcu KORONA w Rzeczce.
    • Każde Koło zorganizuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie ze Statutem SIMP i przekaże sprawozdanie do Zarządu Oddziału w terminie do 30 kwietnia br.
    • Wyboru delegatów należy dokonać wg klucza 1/10 członków koła.
    • Dla każdego delegata, który wyrazi takie życzenie zostanie zarezerwowany nocleg na miejscu. Należy o tym poinformować przekazując listę delegatów.

W punkcie sprawy różne, podjęto dwie uchwały o przekazaniu darowizny:

1. w kwocie 5 000,00 zł na Wałbrzyską FSNT NOT,
2. w kwocie 5 000,00 zł na Fundację Otwartego Muzeum Techniki.

Zebranie było okazją do wymiany doświadczeń i jak zwykle przebiegło w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. Nie brakowało też dobrego humoru. Zresztą zobaczcie sami.

Opracował: Dariusz Ryl