W dniach 26 i 27 listopada 2021 r. Koło Rzeczoznawców działające przy ITM zorganizowało wraz z ITM seminarium szkoleniowe na temat „Metody wyceny kosztów napraw powypadkowych pojazdów samochodowych”.

W trakcie dwudniowego programu omówiono następujące zagadnienia:

    • Systemy do kalkulacji kosztów napraw pojazdów wg realiów rynku polskiego i zagranicznego – omówienie i porównanie możliwości.
    • Kosztorysowanie napraw za pomocą systemu AUDATEX (omówiono moduły: AudaNext, AudaVin, AudaOptima, AudaHistory, AudaSMR, AudaMobile).
    • Wykonywanie kalkulacji naprawy wg realiów rynków zagranicznych oraz w językach innych niż polski.
    • Obsługa komputerowego systemu do kalkulacji napraw pojazdów firmy DAT Polska Sp. z o.o.
    • Kosztorysowanie napraw za pomocą systemu EUROTAX (moduły: ERE, Monex).

15 członków naszego Oddziału nie tylko słuchało wykładów, ale też mogło praktycznie ćwiczyć obsługę omawianych programów na własnych urządzeniach.

Przed rozpoczęciem szkolenia Kol. Ryl wręczył legitymacje dwojgu nowym członkom Koła Rzeczoznawców. Tym razem przyjęliśmy Koleżankę i Kolegę.

Tym razem aura była zimowa, co dodatkowo uatrakcyjniło pobyt w Rzeczce.

Opracował: Mateusz Janiak