23 listopada 2020 r. odbyło się plenarne zebranie Zarządu Oddziału. Podobnie, jak poprzednie zorganizowano je w formie wideokonferencji.

Uczestniczyło w nim 10 osób. Kilku kolegów po raz pierwszy połączyło się za pomocą aplikacji Zoom. Kilku innych, którzy już sprawdzili tą nową formę kontaktu, nie mogło uczestniczyć z powodu choroby.

 

Zgodnie z agendą omówiono następujące sprawy:

1. Informacja o działalności Oddziału w bieżącym roku.

Pomimo pandemii i okresowego lockdownu zarówno statutowa jak i gospodarcza działalność nie ustała. Oczywiście musieliśmy ograniczyć bezpośrednie spotkania, dlatego niektórych z zadań nie udało się zrealizować, niemniej i tak będziemy mieli się czym pochwalić w sprawozdaniu.

Nie udało się jedynie nagrodzić najlepszych uczniów średnich szkół technicznych, a to dlatego, że dyrektorzy nie przekazali wniosków. Wpłynął tylko jeden wniosek, z Nowej Rudy, dlatego odstąpiliśmy od nagradzania w tym roku, a absolwentów z tej szkoły dodatkowo wyróżnimy w przyszłym roku.

 

2. Informacje o działalności Kół w dobie pandemii.

Część Kół zupełnie zrezygnowała ze spotkań w okresie pandemii, np. Koło Seniorów (co jest oczywiste i świadczy o rozwadze koleżanek i kolegów).

Inne robią co można w nowej rzeczywistości:

    • Koło Rzeczoznawców organizuje szkolenia online, w formie wideokonferencji,
    • Koło NOT zorganizowało kilka imprez kulturalnonaukowych,
    • Koło przy Noworudzkiej Szkole Technicznej pisze programy,
    • pozostałe kontaktują się telefonicznie.

 

3. Wstępne zaplanowanie uroczystości 70-lecia Oddziału.

Postanowiono, że uroczystość odbędzie się w październiku 2021 r. (oczywiście, jeżeli skończą się ograniczenia epidemiczne).

Dokonano wyboru okolicznościowego logo, które będziemy zamieszczać na materiałach promocyjnych. Członkowie zarządu głosowali elektronicznie. Zdecydowaną większością głosów zwyciężył ten projekt, który prezentujemy na stronie głównej.

 

4. Sprawy bieżące i różne.

Podjęto uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego Wałbrzyskiej Radzie FSNT NOT, w kwocie 3000 zł.

 

Opracował:
p.o. Prezesa Oddziału

Dariusz Ryl